mirnasمی تواند کلید نهفته ایدز باشد که قابل تشخیص برای سیستم ایمنی بدن است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه خبری science daily، زمانیکه شخص آلوده به ویروس ایدز می شود یک مخلوط خیلی قوی از ویروسها را دریافت می کند کهHAART نامیده می شود و آنها قابل تکثیر بوده و آلوده هستند در ‌HAART ویروسی به نامMIRNAS وجود دارد، اگر بر طبق این تحقیقات ویروسMIRNAS بتواند اثرش را در ایدز باز دارد ممکن است باعث ایجاد یک استراتژی جدید شده و ویروس مخفی شود و در نتیجه دارویی را برای سیستم ایمنی بدن تولید کند. بنابراین گزارش، محققان یک عضو جدید را در سلولهای mirnas به نام سلولT کشف کردند که این یافته آخرین قدم در آنتی ژن ایدز بوده و ویروس قابل مشاهده ای را در سیستم ایمنی بدن می سازد.
این گزارش حاکی است، محققان در صدد هستند در قدم بعدی بتوانند با استفاده از ویروس mirnas یک نوع درمان جدید برای سیستم ایمنی بدن پیدا کنند.