زگیل(wart) یک ضایعه خوشخیم می باشد که توسط ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در پوست و مخاط ایجاد می شود.درمان رایجی که درماتولوژیستها به کار می برند محلول حاوی سالیسیلیک اسید، لاکتیک اسید و کلودین می باشد که طی سه ماه تنها 67% زگیل ها بهبود می یابند و بالاتر از 50% موارد عوارض دارند.اما طب سنتی عوارض کمتری دارد و تاثیر ان از داروهای شیمیایی بیشتر است.

تعریف:
زگیل wart یا وروکا( verruca (یک ضایعه کوچک خوشخیم است که معمولا به وسیله یک عفونت ویروسی در پوست یا غشای مخاطی ایجاد می شود. ویروس لایه سطحی پوست را مبتلا می کند. ویروسهایی که باعث ایجاد زگیل می شوند عضو خانواده ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) هستند که تعداد زیادی گونه را شامل می شوند. زگیل از فردی به فردی دیگر و از یک ناحیه بدن به جای دیگر بدن قابل انتقال است.
درمان رایجی که توسط درماتولوژیستها انجام می شود، محلولی حاوی سالیسسیلیک اسید، لاکتیک اسید و کلودین می باشد که با مصرف آن در  طی 3  ماه 67 درصد زگیلهای معمولی دست را بهبود می بخشد.

درمان های سنتی در ادامه مطلب...


سیر
Garlic
Allium sativum
سیر دردرمان بسیاری  از بیماری ها از جمله بیماری های پوستی مفید است برهمین اساس در مطالعه ای عصاره آبی و آلی از سیر استخراج گردیده ودر درمان زگیل و میخچه بکار برده شده است برای این  کار 37 بیمار که28 نفر زگیل و9 نفر مبتلا به میخچه بودند انتخاب شدند عصاره آلی سیر برای این بیماران در نظر گرفته شده این عصاره روزی 2بار و به مدت 7-14 روز برروی موضع بیماری قرار داده شد نتیجه حاصل نشان داد که بیماران مبتلا به میخچه 100درصد بهبودی داشتند درحالیکه در بیماران مبتلا به  زگیل 90درصد بهبودی وجود داشته اند.

انجیر
Fig
Ficus carica
صمغ انجیر که ماده سفید و سوزاننده ای است و از محل اتصال انجیر کال به شاخه درخت تراوش می کند در درمان زگیل مفید است. این تحقیق  جهت اثر درمانی صمغ انجیر با داروی شیمیایی روی زگیل پشت دست در مراجعین  به کلینیک  انجام شده است.تعداد نمونه 60 عدد بود که به دو گروه درمانی داروی گیاهی (صمغ انجیر) و داروی شیمیایی (محلول 7/16 % حاوی سالیسیلیک اسید 6 گرم، لاکتیک اسید 6 گرم، کلودین 15 گرم) تقسیم بندی شدند.

سپس با سه دوره پیگیری نتایج مقایسه شد .  0/05> Value P.

 

البته در آزمایش دیگری ، روی زگیل های گاوی نیز از انجیر استفاده کردند.
12گاورا به سه گروه تقسیم کردند. در گروه اول که درمان گیاهی استفاده شده بود ازروز  5ام بهبودی شروع  شد و در طول 30روز بهبودی کامل گشت.

مهرگیاه(نوعی زرشک)
Mayapple
Podophyllium peltatum
صمغ مشتق شده از مهر گیاه(گونه ای زرشک) شامل عامل فعال  سایتوتوکسیک  podophyllotoxin است که میتوز را در متافاز متوقف می کند.این گیاه به طور گسترده در طب سنتی چین استفاده می شود.از این گیاه داروی podophyllin  تهیه شده است که در درمان زگیلهای ژنیتال به طور موضعی استفاده می شود. این دارو توسط FDA به عنوان اولین داروی اصلی تجویز شده برای درمان زگیل تناسلی تایید شده است.

مامیران
Chelidonium majus
Greater celandine
زگیلها می توانند با شیره تازه مامیران از بین بروند. از مامیران در درمان زگیلها، پاپیلو ماها،کاندیلوماهاو نودول ها می توان استفاده کرد.  این گیاه در هر جایی بخصوص اطراف نرده ها وجوی ها به عنوان علف هرز می روید به همین دلیل دسترسی به آن مشکل نیست .در تحقیقی شیره آن را تقریباٌ 20 دفعه در روز به مدت 2-3 دفعه برروی محل ضایعه قرار دادند. بهبودی کامل زگیل ها  در 135 نفر بعد از 15-20روز اتفاق افتاد.

فرفیون سروی
Euphorbia
Caper spurge
این جنس در ایران قریب به70 گونه گیاه علفی ودرختچه ای دارد که همگی شیرابه دارند. شیره فرفیون سروی نیز به شیوع مامیران برای درمان زگیل استفاده می شود.این گیاه حاوی مواد ضد ویروسی و ضد توموری می باشد.(شیره آن سفید وحاوی لاکتون، لئوفوربون ورزین است.) 10گونه فرفیون توسط طبیبان سنتی برای درمان زخم ها،سرطانها ،تومورها، زگیل ها ودیگر بیماریها استفاده می شود.بین 10گونه بالاترین فعالیت در عصاره آبی متانولی ساقه وبرگ E.tirucalli  و E.cotinifolia دیده شده است.

سدار قرمز شرقی
(ارس ویرجینیایی)
Eastern red cedar
طبق گزارشهایی که بدست آمده، برگهای سدار قرمز شرقی (ویرجینیایی/تیره سرو)محتوی پروفیلوتوکسین است.یک ترکیب داروئی که برای تولید داروجهت درمان  سرطان، آرتریت روماتوئید ،زگیل های تناسلی ، بیماری مولتیپل اسکروزیس استفاده می شود.
البته در کتاب  Herbal medicine و طب سنتی از تنتور سدار زرد(آربور) به عنوان داروی زگیل نام برده شده است.

موز
Banana
پوست موز نیز از درمانهای زگیل به شمار می رود. ابتدا زگیل باید توسط یک سمباده  به آرامی مالیده شود و بعد یک پوست تازه کنده شده  موز بر روی آن قرار داده شود و به مدت یک شب باقی بماند.

سیب
Apple
آب سیب ترش نیز برای درمان مفید می باشد. عمل آن مربوط به مگنزیم داخل آب آن است.